TMX Việt Nam –

Chuyển đổi chuỗi cung ứng

TMX có kinh nghiệm về chuyển đổi toàn bộ chuỗi cung ứng. Với kinh nghiệm nhiều năm tại Việt Nam, chúng tôi đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện cụ thể cho cả quy trình kinh doanh cũng như trong mỗi giai đoạn cải tiến của chuỗi cung ứng.

 

Chiến lược, mô hình tương lai

Thiết kế tổng thể, triển khai toàn diện giải pháp chuỗi cung ứng và chuyển đổi số hiện đại nhất, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

 

Giải pháp chuỗi cung ứng

Chẩn đoán và đưa ra giải pháp cho từng giai đoạn trong chuỗi cung ứng, bao gồm chiến lược, nhà kho và quy trình vận hành, vận tải và logistics, lên kế hoạch cung cầu và quản lý dự án xây dựng.

 

 

Dưới đây là một số mảng trong chuỗi cung ứng mà TMX có thể trợ giúp khách hàng

Xin liên hệ với TMX Việt Nam

Thomas Harris

Mobile: +84 976 112 365

Email: hochiminh@tmx.global

Để lấy thêm thông tin về các dịch vụ của TMX

Hoặc gặp một trong những chuyên gia hàng đầu của chúng tôi,
xin điền vào form của đường link dưới đây

 

Đăng ký tại đây để nhận thông tin cập nhật về thị trường và công ty TMX